CSS rules to specify families font-family: 'Sarabun', sans-serif; คำถามที่พบบ่อย
 • Q: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ทางไหนบ้างค่ะ

  A: โทรศัพท์ : 0-4430-0310

 • Q: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง คืออะไรค่ะ

  A: " การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งน้ำพอดี สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม การศึกษาเลิศล้ำ สังคมสงเคราะห์ทั่วถึง สิ่งแวดล้อมสะอาด สุขภาพดีถ้วนหน้า "

 • Q: ขออนุญาตก่อสร้างบ้านต้องใช้เอกสารอะุไรบ้างครับ

  A: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารมีเอกสารดังนี้ครับ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

  3. สำเนาโฉนดที่ดิน

  4. แบบแปลนอาคารที่จะสร้าง

  หมายเหตุ*ข้อ 1 - 3 ใช้อย่างละ 2 ชุด ส่วนข้อ 4 ใช้ 5 ชุดนะครับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงานการดำเนินงาน

Facebook Page อบต.วังไม้แดง